• est flag
  • fin flag
  • rus flag
  • eng flag
Ostukorv on tühi

Tingimused

Üldine

www.KL24.ee ja www.helmic.ee on OÜ Karnaluks (registrikood 10407659, edaspidi lühidalt Müüja) kaubamärgid. Ostu- ja müügitingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi nimetatud lühidalt Ostja) suhtes, kes OÜ Karnaluks internetipoe (edaspidi lühidalt e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.

Müüjal on õigus muuta hindu vastavalt vajadusele ja ette teatamata. Internetipoe keskkonnas olevad hinnad on aktuaalsed antud ajahetkel. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kõik Müüja ostude sooritamise käigus Müüjale edastatud Ostja isikuandmed (näiteks nimi, telefoni number, aadress) on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks (näiteks posti- või kullerifirma). Ostja andmeid kasutatakse vaid müügitehingu(te) sooritamiseks ja Ostjale parema ning kiirema teeninduskeskkonna loomiseks. Ostja andmetest ei moodustata eraldiseisvaid andmebaase ega loovutata neid ostu/müügitehinguga või selle kätte toimetamisega mitte seotud osapooltele.

Kaardi- või krediitkaardi makse korral vahendab makseteenust sertifitseeritud AS Maksekeskus ning edastatud kaardiandmed ei jõua tervikuna Müüja valdusesse. Kogu maksete protsess kulgeb krüpteeritud kanalite kaudu ja need on Ostjale turvalised.

Müüjal on õigus kasutada Ostja kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami/informatsiooni edastamiseks. Soovi korral mitte saada uudiskirju, on Ostjal tellimuse lõppfaasis vastav lahter märke tegemiseks.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Teabe e-poest tellimuse vormistamise kohta leiab Tellimisinfost.

Müügilepingust taganemine ja/või kauba tagastamine

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda st jätta tellitud kaup üle andmata või jätta teenus osutamata (näiteks juhul kui kaup on laost otsa saanud, kaup ei vasta selgelt tellija eeldustele, kauba hind või selle omadused on e-poe süsteemivea tõttu kirjeldatud valesti, valitud tarneviis ei kohaldu kaubakoguse summaarsete mõõtmete või kaalu tõttu ja tellija keeldub sellest johtuvate lisakulude katmisest  jms juhtudel).

Kui Müüjal ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat (telefon, e-post) võimalikult kiiresti (maksimaalselt 4 tööpäeva jooksul) ning  Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Pööra tähelepanu tellimisel

- mis on tellimisühik ja tellimise samm: näit. kangaid saab mõnel juhul tellida 0,5/1/1,5m ja enamasti alates 1m: 1,0/1,1/1,2.. jne

- iga toote juures olev alumine tellimisaken on suuremale kogusele ja hulgisoodustusega. Hulgisoodustusega hangitud tooteid pole võimalik osaliselt tagastada.

- arvesta värvide vaatamisel nende deformeerumist internetis ja ekraanide veaparandustehnoloogiaid - sama toode võib olla erineva värvitooniga erinevates seadmetes, brauserites

14-päevane tagastusõigus tarbijamüügil (st eraisikule)
14 päeva jooksul alates kättesaamisest on Ostjal võimalik toode tagastada või ümber vahetada, juhul kui see ei vastanud ootustele. Oleme tänulikud tagasiside eest (põhjused, ebapiisav tooteinfo vms). Toode peab olema kasutamata, täiskomplektne ja müügipakend vigastamata. Kui tegu on kampaaniatootega, kus põhitootele on lisatud teisi, siis tagastada tuleb ka lisatooted. Proovimise käigus tekkinud müügiväärtuse vähenemise ja kaasnevad kulud (saate- ja kommunikatsiooni jms kaudsed kulud) katab Ostja ning raha tagastamisel vähendatakse tagastatavast summast. Tagastamisel kasutab Ostja vaid registreeritud jälgimisvõimalusega kulleri teenust (Näiteks Omniva Kuller Standard). Tagastamise aadress: Tallinn 10115, Tartu mnt.63/Hermanni 1, OÜ Karnaluks. Paki võib tellija tagastada Omniva või SmartPosti pakiautomaati eelneval kokkuleppel Kui saadetis oli tellitud kullersaadetisena, siis saab kulleri tellida oma soovist OÜ Karnaluks'i teavitades. Kulu, mis tekib kokkuleppel tagastuskoodi kasutades tagastamisest, vähendatakse tagastamisele kuuluvast summast.
NB! Tagastada ei saa vastavalt tellija soovile mõõtu lõigatud paelu, narmaid, kangaid jms; samuti tükikaupa või kaaluga müüdavaid peentarvikuid (nööbid, pärlid, pärlitarvikud, metallrõngad jne...). Hulgisoodustusega ostetud tootepakkide osasid ei ole võimalik tagastada (näiteks üksikuid lõngakerasid tervikpakist). Tagastada ei saa perioodikat (näiteks ajakirjad) ega tarkvara mille turvapakend on avatud. Samuti ei saa tagastada hinnaalandusega kampaaniatooteid ega spetsiaalselt kliendile tellitud varuosi. Palume neid tooteid mitte saata.

OÜ Karnaluksil on õigus tagastatud kaupa mitte vastu võtta kui kaup on kahjustatud ebapiisava pakendamise või puuduliku pakendimärgistuse tõttu.
NB! Enne kauba tagastamist kirjuta meile vastav avaldus, milles tuleb märkida tagastatavate kaupade loetelu ning tellimuse number. Ebapuuduliku informatsiooni tõttu ei saa OÜ Karnaluks käsitleda tagastust.

Kauba eest tasutud summa, millest on vähendatud tagastuskulud ja võimalik müügiväärtuse vähgenemine, tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Müüjale ja läbinud defekteerimise.

Kui pärast kauba  tagastamist on  Müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude Ostjale 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama 3 päeva jooksul.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, välja arvatud juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Tagastamise õigus ega teised tarbijakaitselised õigused ei kehti juriidilistele isikutele.

Kauba vahetamine

Kauba vahetamine toimub reeglina tagsatamise ja uue tellimuse tegemise kaudu. Toodete tellimine "tutvumise" ja/või "võrdlemise" eesmärgil ei ole aksepteeritav ning selliste tellimustega kaasneb täiendav käsitluskulu, mis vähendatakse tagastatavast summast ja mis ei saa olla suurem kui 50% kauba väärtusest, eeldusel et pakend pole avatud ja toodet pole kasutatud.

Pretensiooniõigus

Pretensiooniõigusele vastavalt on kliendil õigus esitada pretensioone toote kvaliteedi osas 2 aasta jooksul. Hoia alles tootega kaasas olev müügiarve ja/või garantiitalong, kui selline on väljastatud. Kui väljastatud on mõlemad, tuleb esitada Garantiitalong. Kui müüja ja ostja ei suuda kokkuleppele jõuda toote parandamise asjaoludes, siis esimese poole aasta jooksul lasub müüjal ja ülejäänud 1,5 aasta jooksul ostjal kohustus tõendada, kas tekkinud häired on tootjapõhised või kasutajapõhised: tekkinud ebaõige või ebasihipärase kasutamise-, vale hooldamise-, valede lisatarvikute vms vale kasutamisega. Kasutajapõhised häired kõrvaldatakse tavalise remondi või hoolduse käigus kasutaja kulul. Masina kulumist ei saa käsitleda puudusena. Masinate kulumaterjalid (nõelad, pirnid, overloki haarajad jms) ei kuulu garantii korras vahetamisele.

Müügigarantii

Lisaks pretensiooniõigusele annab tootja ja/või toote müüja tehnilistele toodetele müügigarantii - see on periood, mille jooksul kõrvaldatakse lisakuludeta Ostjale toote vead, mis on tingitud materjali-, kooste- või muudest tootja vastutusalasse jäävatest asjaoludest. Masinate postikulud garantiiremonti ja tagasi on ostja jaoks Eesti piires tasuta.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

*toote ebasihipärase kasutamise tõttu,

*sobimatute tarvikute ja lisavarustuse kasutamise tõttu,

*loomuliku kulumise eest tavakasutamise korral,

*Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu,

*volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondis

Vastutus

Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kaudsete kahjude eest, toote kohaletoimetamise viibimise eest kolmanda osapoole (näiteks trantspordiettevõte) viivituse tõttu ega ka ettearvamatute ja Müüjast sõltumatute asjaolude (force majeure) korral.

Müüja ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud eriarvamused ning vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Isikuandmete kaitse ja töötlemine.

Kl24.ee kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, telefon, aadress, email) ainult tellimuse töötlemiseks ning ostjale kauba saatmiseks. Isikuandmed edastatakse transpordi ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaup.
Ostja andmetele on juurdepääs vaid kl24.ee vastutavatel töötajatel.
Kliendil on igal ajal võimalik paluda infot tema kohta säilitatavate andmete kohta, paluda nende parandamist või kustutamist.

Aadress: OÜ Karnaluks, K.A. Hermanni 1/Tartu mnt. 63, Tallinn 10115, Eesti/Estonia, EU | Telefon: +372- 601 3373 | Telefax: +372- 601 3373 | e-mail: info@KL24.ee Avatud: Esmaspäev - Reede: kl. 9.00-17.00 ja Laupäeval kl. 9.00-15.00


Supported payment methods